بازار کار و پروژه های Illustration


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
طراحى لوگو آرايشگاه زنانه
23 خرداد 1396
401,712,500طراحی آیکون , Illustration , Illustrator , طراحی آرم، لوگو , فتوشاپ19روز20ساعت
استخدام فوری طراح حرفه ای مسلط به کورل یا ایلیستور
21 خرداد 1396
171,808,824کارت ویزیت , طراحی آیکون , Illustration , Illustrator , فتوشاپ18روز7ساعت
طراحی لوگوی شرکت
07 خرداد 1396
501,720,200طراحی گرافیک , Illustration , Illustrator , طراحی آرم، لوگو , فتوشاپ4روز8ساعت
طراحي لوگو
06 خرداد 1396
431,566,279کارت ویزیت , طراحی آیکون , Illustration , Illustrator , فتوشاپ3روز11ساعت