بازار کار و پروژه های Illustration


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
طراحی لوگو
07 اردیبهشت 1396
161,631,250طراحی آیکون , Illustration , Illustrator , فتوشاپ29روز16ساعت
طراحی لوگو تیم ورزشی
06 اردیبهشت 1396
142,235,714طراحی آیکون , Illustration , Illustrator , فتوشاپ29روز5ساعت
طراحی لوگو - هویت برند - اسم برند و محصولات زیر مجموعه
06 اردیبهشت 1396
2712,166,667طراحی آیکون , Illustration , Illustrator , فتوشاپ28روز18ساعت
طراحی کارت ویزیت، سربرگ و پاکت نامه A4
04 اردیبهشت 1396
351,383,429طراحی آیکون , Illustration , Illustrator , فتوشاپ26روز20ساعت
طراحى كامل گرافيكى يك پروژه بازى استراتژيك و آنلاين 3D
30 فروردین 1396
پیشنهاد دهید- -3D Animation , After Effects , Flash , Illustration , فتوشاپ21روز22ساعت
طراحی لوگو و رنگ بندی یک سامانه آموزشی-کارآفرینی
31 فروردین 1396
225,000,000طراحی آیکون , Illustration , Illustrator , طراحی آرم، لوگو , فتوشاپ23روز0ساعت
طراحی آیکون ولوگو
29 فروردین 1396
367,986,111طراحی آیکون , Illustration , Illustrator , فتوشاپ20روز21ساعت
طراحی لوگو برای سایت
21 فروردین 1396
461,581,522طراحی آیکون , Illustration , Illustrator , فتوشاپ12روز18ساعت
طراحی اوگو با موضوع روانشناسی کودکان
16 فروردین 1396
412,847,561طراحی آیکون , Illustration , Illustrator , فتوشاپ8روز4ساعت
طراحی لوگو
14 فروردین 1396
551,570,182طراحی آیکون , Illustration , Illustrator , فتوشاپ5روز20ساعت
طراحی لوگو
13 فروردین 1396
392,161,026طراحی آیکون , Illustration , Illustrator , طراحی آرم، لوگو , فتوشاپ5روز5ساعت
برندینگ
09 فروردین 1396
289,275,000طراحی آیکون , Illustration , Illustrator , فتوشاپ1روز4ساعت