بازار کار و پروژه های Illustrator


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
طراحی لوگو
06 اسفند 1395
171,605,882طراحی آیکون , Illustration , Illustrator , فتوشاپ29روز20ساعت
طراحی لوگو برای سایت گردشگری و تور
06 اسفند 1395
111,800,000طراحی آیکون , Illustration , Illustrator , فتوشاپ29روز16ساعت
طراحی لوگو و ست اداری برای موسسه ترجمه زبان های خارجی
05 اسفند 1395
264,984,615طراحی گرافیک , طراحی آیکون , Illustration , Illustrator , فتوشاپ28روز9ساعت
ری دیزاین لوگو
04 اسفند 1395
27981,276طراحی آیکون , Illustrator , طراحی آرم، لوگو , فتوشاپ27روز20ساعت
طراحی و تصویرسازی کتاب های کودکانه
04 اسفند 1395
53,200,000کاریکاتور و کارتون , Illustration , Illustrator , فتوشاپ , هر چیزی27روز12ساعت
طراحی لوگو
04 اسفند 1395
362,266,667طراحی آیکون , Illustration , Illustrator , طراحی آرم، لوگو , فتوشاپ27روز9ساعت
طراح لوگو
03 اسفند 1395
301,498,148طراحی آیکون , Illustration , Illustrator , طراحی آرم، لوگو , فتوشاپ26روز20ساعت
طراحی لوگو(ایده اصلی موجود است)
03 اسفند 1395
31974,731کارت ویزیت , Illustration , Illustrator , فتوشاپ26روز19ساعت
طراحی کاتالوگ
03 اسفند 1395
164,843,750طراحی کاتالوگ , طراحی گرافیک , طراحی آیکون , Illustrator , فتوشاپ26روز13ساعت
طراح اینفو گراف
03 اسفند 1395
4412,500طراحی آیکون , Illustration , Illustrator , فتوشاپ26روز13ساعت
طراحی اینفو گراف
03 اسفند 1395
3400,000طراحی آیکون , Illustration , Illustrator , فتوشاپ26روز13ساعت
طراحی لوگو خلاقانه
03 اسفند 1395
301,711,667طراحی آیکون , Illustration , Illustrator , طراحی آرم، لوگو , فتوشاپ26روز10ساعت
طراحی لوگو و کارت ویزیت
03 اسفند 1395
222,620,455طراحی آیکون , Illustration , Illustrator , طراحی آرم، لوگو , فتوشاپ26روز9ساعت
Business name, domain name, and logo
03 اسفند 1395
71,457,143طراحی آیکون , Illustration , Illustrator , فتوشاپ26روز9ساعت
طراحی بنر اینستا
03 اسفند 1395
122,233,333طراحی تبلیغات , طراحی بنر , Illustrator , فتوشاپ , Typography26روز0ساعت
طراحی اینفوگرافیک گزارش سالانه شرکت
30 بهمن 1395
201,639,500فرمت و طرح بندی , طراحی گرافیک , Illustrator , فتوشاپ , طراحی پوستر23روز16ساعت
گریدبندی لوگو
23 بهمن 1395
151,009,333طراحی آیکون , Illustration , Illustrator , فتوشاپ16روز21ساعت
ایجاد یک وکتور گرافیکی
23 بهمن 1395
211,244,974طراحی آیکون , Illustration , Illustrator , فتوشاپ16روز16ساعت
طراحی لوگو
18 بهمن 1395
پیشنهاد دهید- -طراحی آیکون , Illustration , Illustrator , فتوشاپ11روز14ساعت
طراحی لوگو با استفاده از طرح پیشنهادی
18 بهمن 1395
361,847,222طراحی آیکون , Illustration , Illustrator , طراحی آرم، لوگو , فتوشاپ11روز8ساعت
طراحي لوگو كاكتوس
13 بهمن 1395
613,190,164طراحی آیکون , Illustration , Illustrator , فتوشاپ6روز9ساعت
طراحی لوگو برای فروشگاه زنجیره ای
10 بهمن 1395
472,428,723طراحی آیکون , Illustration , Illustrator , طراحی آرم، لوگو , فتوشاپ3روز8ساعت
طراحی لوگو ست اداری و بروشور
09 بهمن 1395
5214,682,692طراحی آیکون , Illustration , Illustrator , طراحی آرم، لوگو , فتوشاپ1روز23ساعت