بازار کار و پروژه های Illustrator


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
طراحی تعدادی Sketch برای کتاب Ebook
05 تير 1396
51,320,000طراحی گرافیک , Illustration , Illustrator , فتوشاپ28روز3ساعت
طراحی لوگو
29 خرداد 1396
551,571,273طراحی گرافیک , طراحی آیکون , Illustrator , طراحی آرم، لوگو , فتوشاپ20روز20ساعت
طراحی لوگو برای یک شرکت مشاوره مدیریت
26 خرداد 1396
301,600,333هویت شرکت , طراحی گرافیک , طراحی آیکون , Illustrator , طراحی آرم، لوگو17روز17ساعت
طراحی لوگو، لوگوتایپ، هویت برند
27 خرداد 1396
354,680,000هویت شرکت , طراحی آیکون , Illustrator , طراحی آرم، لوگو , فتوشاپ18روز18ساعت
طراحى لوگو آرايشگاه زنانه
23 خرداد 1396
451,635,533طراحی آیکون , Illustration , Illustrator , طراحی آرم، لوگو , فتوشاپ14روز7ساعت
طراحی آرم و Brand Book
23 خرداد 1396
199,394,737هویت شرکت , طراحی آیکون , Illustrator , طراحی آرم، لوگو , فتوشاپ14روز7ساعت
طراحی گرافیکی صفحات اپلیکیشن
22 خرداد 1396
246,058,333Illustrator , فتوشاپ , PSD به HTML , طراحی وب سایت , UX14روز0ساعت
استخدام فوری طراح حرفه ای مسلط به کورل یا ایلیستور
21 خرداد 1396
211,845,238کارت ویزیت , طراحی آیکون , Illustration , Illustrator , فتوشاپ12روز18ساعت
ساخت و تدوین یک تیزر 2 تا 3 دقیقه ای به روش اینفوگرافی
16 خرداد 1396
126,566,6673DS Max , After Effects , Illustrator , فتوشاپ , موشن گرافیک 7روز19ساعت