بازار کار و پروژه های InDesign


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
صفحه آرائی کتاب
30 فروردین 1396
111,754,545طراحی بروشور , کارت ویزیت , InDesign , طراحی پوستر25روز0ساعت
طراحی اینفو گرافیک
14 فروردین 1396
221,265,909طراحی تبلیغات , انیمیشن , طراحی گرافیک , InDesign , فتوشاپ8روز22ساعت