بازار کار و پروژه های InDesign


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
طراحی بنر اینستاگرام
27 دى 1395
7328,571طراحی تبلیغات , طراحی بنر , Illustrator , InDesign , فتوشاپ21روز3ساعت