بازار کار و پروژه های Instagram


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
دسترسی به api اینستاگرام
26 خرداد 1396
55,400,000PHP , شبکه اجتماعی , Telegram APIs , Instagram , بازاریابی اینستاگرام17روز17ساعت
مشکل در API اینستاگرام
24 خرداد 1396
41,025,000Android , Mobile Phone , برنامه نویسی موبایل , Instagram15روز17ساعت
برنامه ارسال دایرکت در اینستاگرام
09 خرداد 1396
315,000,000PHP , Python , برنامه نویسی تحت وب , Instagram , Ruby1روز1ساعت