بازار کار و پروژه های Instagram


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
api اتصال کافه اینستاگرام به سفارش آنلاین
06 اسفند 1395
22,500,000PHP , برنامه نویسی تحت وب , Instagram28روز0ساعت
طراحی اپلیکیشن برای اینستگرام
03 اسفند 1395
313,333,333Android , Mobile Phone , برنامه نویسی موبایل , Telegram APIs , Instagram25روز6ساعت
api live instagram
02 اسفند 1395
پیشنهاد دهید0Instagram24روز7ساعت
تکمیل یک پروژه نیمه تمام
30 بهمن 1395
27,250,000ASP.Net , Instagram22روز0ساعت
ساخت نرم افزار انفالو ، انلایک گروهی اینستا برای اندروید
14 بهمن 1395
38,333,333Android , Mobile Phone , برنامه نویسی موبایل , Instagram6روز5ساعت