بازار کار و پروژه های Internet Security


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
تحلیل امنیتی و بهبود پروتکل اس اس ال و تی ال اس
22 اسفند 1395
پیشنهاد دهید0Internet Security , OpenSSL , Software Testing19روز8ساعت
ربات استخراج اطلاعات از فرم سایت
17 اسفند 1395
12,500,000ASP.Net , HTML , برنامه نویسی تحت وب , Internet Security , LESS/Sass/SCSS14روز18ساعت