بازار کار و پروژه های JSON


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
WHMCS single page web application
03 خرداد 1396
340,000,000PHP , برنامه نویسی تحت وب , Angular.js , JSON , WHMCS28روز7ساعت
برنامه نویسی (تغییر) افزونه برای مودل
03 خرداد 1396
120,000,000HTML , PHP , طراحی وب سایت , برنامه نویسی تحت وب , JSON28روز4ساعت
Expandable recyclerview دریافت اطلاعات (json) از وب سرور
29 اردیبهشت 1396
51,360,000Mobile Phone , JSON23روز0ساعت
طراحی قالب وردپرس
21 اردیبهشت 1396
1013,250,000HTML , PHP , وردپرس , CSS , JSON15روز2ساعت
طراحی فروشگاه دهی
20 اردیبهشت 1396
230,000,000HTML5 , PHP , برنامه نویسی تحت وب , JSON , RESTful14روز7ساعت
متب
01 خرداد 1396
532,400,000MySQL , PHP , CSS , برنامه نویسی تحت وب , JSON25روز22ساعت