بازار کار و پروژه های JSON


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
برنامه نویسی سمت کاربر (فرانت اند) برای یک سایت فروشگاهی
04 اسفند 1395
314,666,667AJAX , Javascript , jQuery , JSON28روز6ساعت
برنامه ساده اندروید
24 بهمن 1395
169,187,500Android , برنامه نویسی موبایل , JSON , Material Design , Web Services18روز16ساعت
اپلیکیشن اندروید پخش میدئو
11 بهمن 1395
935,111,111Java , PHP , Android , برنامه نویسی تحت وب , JSON5روز10ساعت