بازار کار و پروژه های JSP


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
طراحى پلاگين براى openfire
01 خرداد 1396
پیشنهاد دهید0Java , JSP , برنامه نویسی تحت وب24روز21ساعت
طراحی قالب سایت
20 اردیبهشت 1396
144,214,286HTML , jQuery , JSP , برنامه نویسی تحت وب , Bootstrap12روز21ساعت