بازار کار و پروژه های Laravel


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
توسعه سایت با فریم ورک Laravel
06 اردیبهشت 1396
110,000,000Laravel , PHP , طراحی وب سایت , JSON29روز18ساعت
تکمیل پروژه برنامه نویسی
02 اردیبهشت 1396
711,071,429HTML , Laravel , PHP , CSS , برنامه نویسی تحت وب26روز11ساعت
برنامه نویسی حرفه ای PHP/Laravel برای ارتقاء پروژه مشاوره
26 فروردین 1396
425,000,000HTML , Laravel , MySQL , PHP , برنامه نویسی تحت وب19روز5ساعت
نیاز به همکاری با برنامه نویس مسلط به PHP به صورت تمام وقت
10 فروردین 1396
1729,235,294jQuery , Laravel , MySQL , PHP , Bootstrap3روز13ساعت
تکمیل وب سایت
08 فروردین 1396
512,240,000Laravel , MySQL , PHP , CSS , برنامه نویسی تحت وب1روز16ساعت
بات تلگرام
07 فروردین 1396
199,526,316Laravel , PHP , برنامه نویسی تحت وب , Telegram APIs6ساعت15دقیقه