بازار کار و پروژه های Laravel


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
طراحی یک سایت حرفه ای فروش
02 بهمن 1395
1233,332,500Laravel , MySQL , PHP , CSS , برنامه نویسی تحت وب28روز20ساعت
آموزش فریمورک Laravel یا lumen
29 دى 1395
35,333,333Laravel , PHP , Yii , Zend , برنامه نویسی تحت وب25روز21ساعت
پیاده سازی وب اپلیکیشن B2C برپایه فریمورک لاراول
15 دى 1395
1183,818,182HTML5 , Laravel , PHP , برنامه نویسی تحت وب , Web Services11روز15ساعت
طراحی سایت با فریم ورک لاراول
04 دى 1395
956,555,556HTML , HTML5 , Laravel , PHP14ساعت43دقیقه