بازار کار و پروژه های Linux


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
کانفیگ دایرکت ادمین سرور مجازی انتقال بک اپ
27 بهمن 1395
52,540,000ASP.Net , Linux , دسک تاپ ویندوز , برنامه نویسی تحت ویندوز , Web Hosting20روز12ساعت