بازار کار و پروژه های Linux


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
راه اندازی سرور iptv شبکه های داخلی برای اپلیکیشن
25 فروردین 1396
570,000,000ASP.Net , HTML , Linux , PHP , برنامه نویسی تحت وب17روز2ساعت
اعمال نیازمندیهای جدید بر روی سایت مجنتو فروشگاه آنلاین
13 فروردین 1396
پیشنهاد دهید0HTML , Linux , Magento , PHP , برنامه نویسی تحت وب4روز19ساعت