بازار کار و پروژه های Linux


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
نصب نرم افزار تخصصی روی اوبونتو
18 خرداد 1396
91,888,889Linux , Ubuntu15روز5ساعت
شبیه سازی شبکه با mininet یا NS2 یا NS3
13 خرداد 1396
110,000,000Linux , برنامه نویسی تحت وب10روز12ساعت