بازار کار و پروژه های Magento


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
برنامه نویسی افزونه مجنتو Magento
02 اردیبهشت 1396
1250,000,000Magento , MySQL , PHP25روز3ساعت
طراحی سایت فروشگاهی با مجنتو یا پرستاشاپ
29 فروردین 1396
415,000,000Magento , PHP , Prestashop , فروشگاه , برنامه نویسی تحت وب21روز0ساعت
marketplace startup
28 فروردین 1396
631,666,667eCommerce , Magento , PHP , SEO , برنامه نویسی تحت وب19روز19ساعت
اعمال نیازمندیهای جدید بر روی سایت مجنتو فروشگاه آنلاین
13 فروردین 1396
پیشنهاد دهید0HTML , Linux , Magento , PHP , برنامه نویسی تحت وب4روز19ساعت