بازار کار و پروژه های Magento


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
رفع ارور های سرور یک فروشگاه اینترنتی مبتنی بر magento
23 دى 1395
76,214,286HTML , Magento , PHP , برنامه نویسی تحت وب22روز0ساعت
توسعه ماژول مجنتو 2.1
20 دى 1395
پیشنهاد دهید- -Magento , PHP , Zend , CMS19روز0ساعت
نصب و فارسی سازی تم درخواستی مجنتو 1
19 دى 1395
611,666,667Magento , PHP , فروشگاه , برنامه نویسی تحت وب17روز23ساعت
طراحی قالب
18 دى 1395
1193,263,636ASP.Net , Magento , PHP , Prestashop , برنامه نویسی تحت وب17روز3ساعت
شخصی سازی مجنتو
12 دى 1395
21,750,000Magento , MySQL , PHP , CSS , برنامه نویسی تحت وب10روز21ساعت
ايجاد فروشگاه آنلاين سوپرماركت
10 دى 1395
1923,789,474Magento , PHP , Prestashop , فروشگاه , برنامه نویسی تحت وب8روز20ساعت
تبدیل html به قالب مجنتو 2
05 دى 1395
130,000,000Magento , PHP , SEO , فروشگاه , برنامه نویسی تحت وب3روز22ساعت