بازار کار و پروژه های Material Design


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
اپکلیشن اندروید همانند اسنپ
01 اردیبهشت 1396
7136,428,571Android , Android , Material Design28روز4ساعت
ساخت اپلیکیشن تقویم
29 فروردین 1396
419,500,000Android , Mobile Phone , برنامه نویسی موبایل , Material Design24روز23ساعت
نرم افزار اندروید مدرسه
28 فروردین 1396
1724,058,824Android , Android , Mobile Phone , برنامه نویسی موبایل , Material Design23روز22ساعت
اپلیکیشن اندروید برای اعلام یک سری متن و خبر
26 فروردین 1396
115,727,273Android , Mobile Phone , Samsung , برنامه نویسی موبایل , Material Design21روز23ساعت
بارآن
19 فروردین 1396
562,000,000Android , Mobile App Testing , Material Design , Android Wear15روز7ساعت
توسعه اپلیکیشن اندروید - بازی رقابتی
16 فروردین 1396
1478,571,429Android , طراحی گرافیک , برنامه نویسی موبایل , Material Design12روز2ساعت
اپليكيشن فروشگاهي
16 فروردین 1396
4- -NoSQL Couch and Mongo , فروشگاه , ویندوز موبایل , Material Design , UX11روز22ساعت
اپلیکیشن لایک بگیر و تبادل و فروش لایک ویو در اینستاگرام
11 فروردین 1396
529,000,000Java , Android , Mobile Phone , برنامه نویسی موبایل , Material Design7روز6ساعت
ساخت تلگرام غیر رسمی
10 فروردین 1396
پیشنهاد دهید- -Android , Mobile Phone , برنامه نویسی موبایل , Telegram APIs , Material Design6روز2ساعت