بازار کار و پروژه های Matlab


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
شبیه سازی مقاله
06 اسفند 1395
پیشنهاد دهید0مهندسی برق , Matlab28روز21ساعت
پروژه برنامه نویسی با متلب
06 اسفند 1395
22,000,000Matlab28روز13ساعت
شبیه سازی مقاله برق قدرت
04 اسفند 1395
پیشنهاد دهید0Matlab26روز1ساعت
بهینه سازی با استفاده از روش sqpکه در متلبfminconانجام می ده
03 اسفند 1395
پیشنهاد دهید0Matlab25روز19ساعت
پیاده سازی پروژه مطلب
28 بهمن 1395
22,500,000ارسال مقاله , Matlab20روز21ساعت
برآورد طول صف خودروها و کاهش زمان انتظار بر مبنای ویدئو
27 بهمن 1395
43,700,000نگارش دانشگاهی , Matlab19روز14ساعت
کدنویسی الگوریتم بازسازی سه بعدی از تصاویر دوبعدی در متلب
25 بهمن 1395
36,633,333Matlab17روز16ساعت
کدنویسی MATLAB
13 بهمن 1395
2700,000Matlab5روز23ساعت
مقاله پردازش تصویر
10 بهمن 1395
64,050,000مقالات , Matlab2روز15ساعت