بازار کار و پروژه های Matlab


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
شبیه سازی با مطلب
05 اردیبهشت 1396
17,000,000نگارش دانشگاهی , پشتیبانی تلفنی , مهندسی برق , Matlab27روز5ساعت
شبیه سازی شبکه ی زیگ بی و سیستم فازی در اتوماسیون خانگی
04 اردیبهشت 1396
14,000,000مهندسی برق , طراحی شبکه , Matlab , IoT26روز14ساعت
طراحی نرم افزار تصحیح خودکار پاسخنامه ( پردازش تصویر)
01 اردیبهشت 1396
78,428,571C Sharp Programming , Microsoft Access , Visual Basic , Matlab , Microsoft SQL Server23روز9ساعت
تحلیل انرژی و اگزرژی و بهینه سازی سیکل جدید Kalina
31 فروردین 1396
پیشنهاد دهید- -مهندسی مکانیک , Matlab22روز13ساعت
ارزیابی الگوریتم های بازسازی سه بعدی از تصاویر دو بعدی
28 فروردین 1396
پیشنهاد دهید0Matlab19روز8ساعت
کدنویسی در بحث قابلیت اطمینان یا قابلیت اعتماد
22 فروردین 1396
224,500,000ASP.Net , دسک تاپ ویندوز , برنامه نویسی تحت ویندوز , برنامه نویسی تحت ویندوز , Matlab13روز2ساعت
رسم سری فوریه در متلب
21 فروردین 1396
6716,667مهندسی مکانیک , Matlab12روز8ساعت
تجزیه و تحلیل احساسات در توئیتر
16 فروردین 1396
12,500,000شبکه اجتماعی , Twitter , Matlab7روز7ساعت