بازار کار و پروژه های Microsoft Access


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
برنامه اکسس
22 دى 1395
44,500,000Microsoft Access , برنامه نویسی تحت ویندوز , Google Cloud Storage21روز3ساعت
ایجاد یک سیستم ورود و دست یابی به اطلاعات مشتریان با اکسس
14 دى 1395
91,666,667Microsoft Access13روز8ساعت