بازار کار و پروژه های Microsoft SQL Server


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
متخصص دیتابیس Sql server
08 اسفند 1395
463,750,000Django , NoSQL Couch and Mongo , SQL Server , Big Data , Microsoft SQL Server28روز6ساعت
باشگاه مشتریان و تقویم شمسی Microsoft Dynamic CRM
07 اسفند 1395
پیشنهاد دهید0پشتیبانی فنی , برنامه نویسی تحت ویندوز , Microsoft SQL Server , CRM27روز21ساعت
طراحی یک وبسایت ساده به همراه ساختار درختی داده هادر بک اند
04 اسفند 1395
112,000,000ASP.Net , Javascript , jQuery , برنامه نویسی تحت وب , Microsoft SQL Server24روز6ساعت
سامانه ثبت اطلاعات املاک همراه با درج تبلیغات و آکهی
03 اسفند 1395
423,500,000ASP.Net , AJAX , C Sharp Programming , HTML , Microsoft SQL Server23روز6ساعت
ایجاد سیستم حسابداری با دلفی تحت یک فریم ورک خاص
02 اسفند 1395
223,500,000Delphi , حسابداری , برنامه نویسی تحت ویندوز , Microsoft SQL Server22روز22ساعت
ثبت کارکرد روزانه
12 بهمن 1395
289,303,571C Sharp Programming , HTML , برنامه نویسی تحت وب , Microsoft SQL Server2روز4ساعت