بازار کار و پروژه های Microsoft SQL Server


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
توسعه بخش های یک پروژه
30 خرداد 1396
441,250,000ASP.Net , HTML , برنامه نویسی تحت وب , Microsoft SQL Server25روز12ساعت
راه اندازی مایکروسافت داینامیک نویگیشنMicrosoft Dynamics Nav
30 خرداد 1396
12,500,000طراحی شبکه , راه اندازی سرور ویندوز , Microsoft SQL Server24روز20ساعت