بازار کار و پروژه های Mobile App Testing


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
طراحی اپلیکیشن موبایل، در حد عالی
10 اسفند 1395
11112,727,273ASP.Net , Android , iPhone , Mobile Phone , Mobile App Testing5روز5ساعت
ارسال پوش نوتیفیکیشن
07 اسفند 1395
پیشنهاد دهید0Android , Mobile Phone , برنامه نویسی موبایل , برنامه نویسی موبایل , Mobile App Testing2روز8ساعت
نصب نوتیفیکیشن
06 اسفند 1395
11,000,000Android , Mobile Phone , ویندوز موبایل , برنامه نویسی موبایل , Mobile App Testing1روز5ساعت