بازار کار و پروژه های MySQL


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
سامانه جامع ثبت آگهی به همراه اندروید و ios
04 اسفند 1395
675,833,333Laravel , MySQL , PHP , CSS , برنامه نویسی تحت وب2ساعت51دقیقه
راه اندازی شبکه اجتماعی WoWonder
04 اسفند 1395
28,575,000MySQL , PHP , شبکه اجتماعی , CSS , برنامه نویسی تحت وب6دقیقه