بازار کار و پروژه های Nginx


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
نصب nginx و نصب اسکریپت yetishare و افزودن قابلیت جدید
01 بهمن 1395
26,500,000HTML5 , Javascript , Nginx , PHP , برنامه نویسی تحت وب27روز22ساعت
مشاوره برای دپلوی کردن وب اپ روی سرور و تنظیمات سرور
28 دى 1395
پیشنهاد دهید0Apache , Linux , Nginx , امنیت وب24روز20ساعت
مشاوره و راهنمایی سرور، لینوکس، nginx
22 دى 1395
52,100,000Linux , Nginx , Ruby on Rails18روز14ساعت