بازار کار و پروژه های Nginx


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
نصب بهترین سیستم عامل برای یک سرور اختصاصی
24 فروردین 1396
72,385,714HTML , Nginx , PHP , وردپرس , برنامه نویسی تحت وب13روز1ساعت