بازار کار و پروژه های Objective C


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
طراحی وبسایت و اپهای اندروید و ios در قالب marketplace
27 اردیبهشت 1396
4122,500,000Java , Node.js , MySQL , Objective C , Python22روز2ساعت
استفاده از آمار وب سایتهای پربازدید در alexer.ir
08 اردیبهشت 1396
55,200,000HTML , Objective C , PHP , Android , برنامه نویسی تحت وب3روز9ساعت