بازار کار و پروژه های Open Cart


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
تغییراتی در فرم ثبت نام و عضوت خبرنامه سایت فروشگاه اپن کارت
28 خرداد 1396
22,295,000HTML , PHP , برنامه نویسی تحت وب , Open Cart22روز1ساعت
طراحی وب سایت فروشگاه اینترنتی
23 خرداد 1396
257,380,000PHP , فروشگاه , برنامه نویسی تحت وب , Open Cart17روز12ساعت