بازار کار و پروژه های Open Cart


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
طراحی و پشتیبانی سایتی مثل تخفیفان یا نت برگ با اپن کارت
02 بهمن 1395
848,750,000MySQL , PHP , SEO , CSS , Open Cart29روز13ساعت
وارد کردن اطلاعات به اپن کارت
23 دى 1395
35,000,000هر چیزی , Open Cart20روز18ساعت
پشتیبانی از نسخه ۲ اپن کارت یک وب سایت
22 دى 1395
61,283,333PHP , برنامه نویسی تحت وب , Open Cart19روز18ساعت
مدیریت نرم افزار اپن کارت سایت فروشگاهی
15 دى 1395
623,333,333PHP , SEO , فروشگاه , Zend , Open Cart12روز13ساعت