بازار کار و پروژه های Open Cart


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
سئو سایت ما
03 خرداد 1396
818,500,000SEO , برنامه ریزی تبلیغ و خرید , تبلیغات , Google Adwords , Open Cart28روز7ساعت
پیاده سازی یک ماژول برای اپن کارت
24 اردیبهشت 1396
پیشنهاد دهید0HTML5 , PHP , CSS , Database Programming , Open Cart18روز12ساعت
انجام تغییرات بر روی وب سایت فروشگاهی اوپن کارت
20 اردیبهشت 1396
31,450,000HTML , PHP , Open Cart13روز23ساعت
انجام یکسری تغییرات در وب سایت فروشگاهی اوپن کارت
17 اردیبهشت 1396
پیشنهاد دهید0PHP , Open Cart11روز3ساعت
طراحی تم برای وب سایت فروش کتاب
09 اردیبهشت 1396
915,722,222PHP , Prestashop , قالب , طراحی وب سایت , Open Cart3روز5ساعت