بازار کار و پروژه های OpenSSL


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
بات تلگرام - تیکت و دانلود و آپلود و ویرایش اطلاعت
31 اردیبهشت 1396
27,500,000ASP.Net , Telegram APIs , Microsoft SQL Server , OpenSSL27روز8ساعت
کانفیگ سرور Ikev2 و اتصال به Ibsng
06 اردیبهشت 1396
24,000,000ویندوز سرور , راه اندازی سرور ویندوز , مجازی سازی , OpenSSL , Web Services2روز6ساعت