بازار کار و پروژه های PDF


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
ترجمه انگليسي به فارسي
05 اسفند 1395
6333,333تایپ , PDF , پاور پوینت , ترجمه , ترجمه انگلیسی به فارسی27روز2ساعت
ساخت ebook یا فایل نوشتاری پسورد دار
03 اسفند 1395
51,050,000نوشتن کتاب , eBooks , PDF , رمزنگاری25روز0ساعت