بازار کار و پروژه های PSD به HTML


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
تبدیل PSD به HTML
19 دى 1395
282,285,714HTML5 , Javascript , jQuery , PSD به HTML , Bootstrap16روز13ساعت
وب سایت مجله خبری
11 دى 1395
پیشنهاد دهید- -PSD به HTML , طراحی وب سایت8روز10ساعت
نیازمند گرافیست با تجربه
10 دى 1395
282,096,429طراحی تبلیغات , طراحی بنر , Flash , فتوشاپ , PSD به HTML7روز14ساعت