بازار کار و پروژه های PSD به HTML


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
تبدیل قالب psd به وردپرس
24 فروردین 1396
95,844,444HTML , وردپرس , CSS , PSD به HTML , Bootstrap18روز3ساعت
متخصص Front End برای تکمیل کردن یک marketplace بین المللی
23 فروردین 1396
1027,600,000jQuery , CSS , PSD به HTML , Bootstrap17روز9ساعت
تبدیل PSD به HTML حرفه ای
22 فروردین 1396
228,863,636HTML5 , Javascript , CSS , PSD به HTML , Bootstrap16روز2ساعت
استخدام توسعه دهنده سمت کاربر وب (رابط کاربری) حرفه ای-کرج
16 فروردین 1396
527,600,000AJAX , jQuery , PHP , CSS , PSD به HTML10روز13ساعت