بازار کار و پروژه های PSD به HTML


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
طراحی وب سایت یافتن پیمانکار حمل و نقل
27 بهمن 1395
1014,400,000MySQL , PHP , CSS , PSD به HTML , برنامه نویسی تحت وب21روز9ساعت
تبدیل یک طرح گرافیکی به قالب (تمپلیت) HTML
27 بهمن 1395
176,194,118HTML5 , CSS , PSD به HTML , قالب , طراحی وب سایت21روز4ساعت
پیاده سازی صفحه لاگین مطابق طرح طراحی شده
19 بهمن 1395
24,375,000HTML5 , PSD به HTML , Angular.js , LESS/Sass/SCSS13روز4ساعت