بازار کار و پروژه های Photoshop Coding


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
طراحی سایت ثبت علاقه مندی کاربران با زبان asp.net با سورس
31 فروردین 1396
320,666,667ASP.Net , Photoshop Coding , SQL23روز0ساعت
گرافیست
20 فروردین 1396
341,808,824Photoshop Coding , طراحی تبلیغات , طراحی گرافیک , Illustrator12روز1ساعت
طراحی حرفه ای UI (قالب) وب سایت
17 فروردین 1396
439,513,953HTML5 , jQuery , Photoshop Coding , CSS , طراحی گرافیک8روز18ساعت