بازار کار و پروژه های Python


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
برنامه نویسی ربات تلگرام آموزشگاه زبان
06 اردیبهشت 1396
635,083,333Java , PHP , Python , Telegram APIs28روز19ساعت
شبکه اجتماعی تخصصی
03 اردیبهشت 1396
657,833,333ASP.Net , HTML , Python , Social Engine , برنامه نویسی تحت وب26روز0ساعت
طراحی وب سایت آموزشی با پایتون
03 اردیبهشت 1396
255,000,000Python , User Interface / IA , برنامه نویسی تحت وب26روز0ساعت
کراولر و جمع آوری کننده اطلاعات از سایت
01 اردیبهشت 1396
78,642,857Python , Web Scraping24روز4ساعت
عنوان طرح: سایت دانلود محتوای طبقه بندی شده و سطح دسترسی
31 فروردین 1396
653,166,667ASP.Net , Django , Python , CSS , برنامه نویسی تحت وب23روز0ساعت
نیاز به همکاری برنامه نویس Python (تمام وقت)
26 فروردین 1396
پیشنهاد دهید0Python17روز18ساعت
طراحی بات تلگرام (سفارش غذا)
19 فروردین 1396
1112,909,091HTML , Java , Python , برنامه نویسی تحت وب10روز18ساعت
ایجاد تغییرات در ربات تلگرام
17 فروردین 1396
52,300,000HTML , PHP , Python , برنامه نویسی تحت وب , Telegram APIs8روز18ساعت
طراحی سایت مشابه ایران جیب
15 فروردین 1396
635,833,333ASP.Net , Python , برنامه نویسی تحت وب7روز2ساعت