بازار کار و پروژه های Python


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
نصب نرم افزار تحت Python در vmware
18 دى 1395
42,500,000Linux , Python16روز20ساعت
پیاده سازی یک پروژه Github بصورت عملیاتی
11 دى 1395
325,666,667Linux , PHP , Python , JSON10روز0ساعت
تحلیل احساسات پیام های متنی شبکه های اجتماعی
11 دى 1395
پیشنهاد دهید- -Python , Big Data9روز22ساعت
»»»» خواندن کپچا (captcha) «««««
08 دى 1395
66,566,667Java , PHP , Python7روز1ساعت
اجرای کد پایتون
04 دى 1395
7592,857HTML , PHP , Python , برنامه نویسی تحت وب2روز22ساعت