بازار کار و پروژه های RESTful


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
طراحی اپلیکیشن و سرور خدمات منزل
03 تير 1396
16134,125,000MySQL , PHP , Android , iPhone , RESTful29روز6ساعت
تنظیم ربات
03 تير 1396
2300,000Linux , PHP , SQL , RESTful , Socket IO29روز6ساعت
برنامه اندروید برای انجام کارهای پرتال کارمندان و مشتریان
02 تير 1396
246,500,000Android , Mobile Phone , برنامه نویسی موبایل , JSON , RESTful28روز5ساعت
برنامه اندروید برای انجام کارهای پرتال کارمندان
27 خرداد 1396
642,500,000Android , Mobile Phone , برنامه نویسی موبایل , JSON , RESTful22روز8ساعت
طراح و برنامه نویس وب و موبایل
11 خرداد 1396
150,000,000AJAX , PHP , برنامه نویسی تحت وب , JSON , RESTful6روز5ساعت