بازار کار و پروژه های RESTful


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
طراحی وب سایت و Webservice فروشگاه B2C
05 اردیبهشت 1396
833,208,250ASP.Net , Node.js , PHP , برنامه نویسی تحت وب , RESTful25روز18ساعت
اپلیکیشن اندروید بامارو
30 فروردین 1396
پیشنهاد دهید- -Java , Android , Mobile Phone , برنامه نویسی موبایل , RESTful19روز10ساعت
طراحی سرویس شبیه سرویس نیواد
22 فروردین 1396
2137,500,000Android , Mobile Phone , برنامه نویسی تحت وب , برنامه نویسی موبایل , RESTful11روز11ساعت