بازار کار و پروژه های RESTful


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
پروژه شبیه به دانرو
23 اسفند 1395
477,500,000ASP.Net , برنامه نویسی تحت وب , برنامه نویسی موبایل , Google Maps API , RESTful17روز3ساعت
ایجاد وب سرویس و تبادل دیتا برای دستگاه های مبتنی بر آردوینو
07 اسفند 1395
314,166,667Amazon Web Services , PHP , برنامه نویسی تحت وب , RESTful , Web Services23ساعت32دقیقه
طرواحی وب سرویس ( API ) کاربری
06 اسفند 1395
135,423,077Node.js , PHP , برنامه نویسی تحت وب , RESTful , Web Services8ساعت42دقیقه