بازار کار و پروژه های Ruby


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
تبدیل پروژه python به ruby
03 خرداد 1396
25,150,000Python , Ruby29روز1ساعت
تغییر تم، راستچین کردن و تغییر گرافیک discourse.org
09 اردیبهشت 1396
32,266,667HTML , Javascript , CSS , برنامه نویسی تحت وب , Ruby3روز17ساعت