بازار کار و پروژه های Socket IO


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
اپلیکیشن نمایش نوتیفیکیشن
30 فروردین 1396
26,300,000C Sharp Programming , دسک تاپ ویندوز , برنامه نویسی تحت ویندوز , Socket IO24روز21ساعت