بازار کار و پروژه های Socket IO


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
بازی بکگامون آنلاین
24 اردیبهشت 1396
385,000,000C++ Programming , برنامه نویسی تحت ویندوز , SQL Server , Socket IO18روز14ساعت