بازار کار و پروژه های Software Development


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
اپلیکیشن موبایل قیمت گذاری اتاق های هتل (Android - IOS)
24 دى 1395
2131,623,810Android , iPhone , Mobile Phone , Software Development18روز8ساعت
طراحی باشگاه مشتریان با وردپرس و گرویتی فرم
08 دى 1395
32,933,333HTML , PHP , وردپرس , برنامه نویسی تحت وب , Software Development3روز0ساعت