بازار کار و پروژه های Typography


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
طراحی کاتالوگ
23 خرداد 1396
216,909,524طراحی بروشور , طراحی آرم، لوگو , فتوشاپ , چاپ , Typography17روز12ساعت