بازار کار و پروژه های UI


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
طراحی وبسایت مدیریت مشتریان تحت Word Press
02 اردیبهشت 1396
324,666,667HTML , MySQL , وردپرس , CSS , UI24روز16ساعت
جذب نیرو جهت انجام پروژه
24 فروردین 1396
1331,538,462طراحی گرافیک , برنامه نویسی تحت وب , برنامه نویسی موبایل , UX , UI15روز15ساعت
طراحی صفحات سایت فقط با Photoshop و illustrator
17 فروردین 1396
پیشنهاد دهید- -طراحی آیکون , Illustrator , فتوشاپ , UX , UI8روز10ساعت