بازار کار و پروژه های Unity 3D


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
تکمیل پروژه گیم به سبک رانر
08 اردیبهشت 1396
212,500,000Unity 3D , Android , Mobile Phone , برنامه نویسی موبایل28روز21ساعت
بازی استراتژیک حرفه ای برای اندروید و آی اواس
15 فروردین 1396
7158,571,429Unity 3D , Android , iPhone , 3D Animation , برنامه نویسی موبایل4روز22ساعت