بازار کار و پروژه های Unity 3D


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
استخدام طراح وبسایت و اپلیکیشن ساز و انیمیشن ساز حرفه ای
23 دى 1395
330,000,000Unity 3D , User Interface / IA , وردپرس , انیمیشن , موشن گرافیک 17روز21ساعت