بازار کار و پروژه های WHMCS


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
تبدیل قالب HTML به WHMCS
08 اسفند 1395
پیشنهاد دهید0طراحی وب سایت , Material Design , WHMCS , UX , UI29روز23ساعت
نصب قالب اختصاصی whmcs
07 اسفند 1395
12,500,000MySQL , PHP , قالب , برنامه نویسی تحت وب , WHMCS28روز21ساعت
اکانتینگ برای ورد پرس به صورت تعدادی و نه حجمی (کاهش تعداد)
06 اسفند 1395
16,000,000PHP , وردپرس , برنامه نویسی تحت وب , برنامه نویسی تحت وب , WHMCS28روز0ساعت
طراحی سایت ساز با WHMCS و وردپرس یا وردپرس
05 اسفند 1395
پیشنهاد دهید0MySQL , PHP , CSS , برنامه نویسی تحت وب , WHMCS26روز20ساعت
رفع مشکل در whmcs
17 بهمن 1395
22,750,000HTML , PHP , WHMCS9روز0ساعت