بازار کار و پروژه های WHMCS


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
تبدیل قالب html به قالب whmcs
09 اردیبهشت 1396
13,000,000HTML , WHMCS29روز10ساعت
طراحی قالب هاستینگ برای وردپرس و قالب WHMCS
08 اردیبهشت 1396
150,000,000Javascript , PHP , وردپرس , برنامه نویسی تحت وب , WHMCS28روز21ساعت
درخواست طراحی قالب حرفه ای whmcs
14 فروردین 1396
515,200,000MySQL , PHP , CSS , برنامه نویسی تحت وب , WHMCS3روز21ساعت