بازار کار و پروژه های Web Scraping


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
علوم کامپیوتر (شبکه های اجتماعی و تحلیل گراف به کمک جاوا
01 خرداد 1396
120,000,000Java , Web Scraping , دسک تاپ ویندوز , داده کاوی , برنامه نویسی تحت ویندوز24روز11ساعت
خزشگر وب به صورت حرفه ای
21 اردیبهشت 1396
57,660,000Javascript , Python , Web Scraping , برنامه نویسی تحت وب13روز13ساعت