بازار کار و پروژه های Web Services


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
کانفیگ سرور Ikev2 و اتصال به Ibsng
06 اردیبهشت 1396
پیشنهاد دهید0ویندوز سرور , راه اندازی سرور ویندوز , مجازی سازی , OpenSSL , Web Services28روز18ساعت
طراحی اپ اندروید و IOS
27 فروردین 1396
662,500,000SQL , Android , iPhone , Mobile Phone , Web Services19روز1ساعت
پروژه طراحی و اجرای اپلیکیشن تعمیرگاه خودرو
20 فروردین 1396
739,285,714Android , iPhone , Web Services12روز5ساعت