بازار کار و پروژه های Wireframes


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
طراحی رابط کاربری اپلیکیشن موبایل
29 اسفند 1395
157,300,000هویت شرکت , برنامه نویسی تحت وب , UX , UI , Wireframes22روز16ساعت