بازار کار و پروژه های Wireframes


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
طراحی دفترچه ی استفاده از محصولات لوازم خانگی
03 خرداد 1396
1819,611,111توضیحات محصول , طراحی بروشور , فرمت و طرح بندی , Wireframes , تایپ27روز9ساعت
طراحی و ساخت موشن گرافیک معرفی محصول شرکت تولید کننده مبلمان
23 اردیبهشت 1396
86,187,500خدمات ویدئویی , Wireframes , موشن گرافیک 16روز6ساعت
طراحی ui و ux یک اپلیکیشن
20 اردیبهشت 1396
1121,818,182Android , iPhone , UX , UI , Wireframes13روز4ساعت