بازار کار و پروژه های Yii


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
آموزش فریمورک Laravel یا lumen
29 دى 1395
35,333,333Laravel , PHP , Yii , Zend , برنامه نویسی تحت وب26روز12ساعت
برنامه نویس PHP، مسلط به فریم ورک Yiiورژن یک
11 دى 1395
118,409,091PHP , Prestashop , فروشگاه , Yii , برنامه نویسی تحت وب8روز3ساعت