بازار کار و پروژه های eBooks


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
تایپ از جزوه دست نویس در محیط Word
06 اسفند 1395
151,163,333تایپ , eBooks , ویرایش , PDF , Word 29روز16ساعت
نوشتن کتاب
05 اسفند 1395
3966,667نوشتن کتاب , eBooks28روز23ساعت
ساخت ebook یا فایل نوشتاری پسورد دار
03 اسفند 1395
51,050,000نوشتن کتاب , eBooks , PDF , رمزنگاری26روز13ساعت
ساخت کتاب الکترونیکی بسازم.(E book)
02 اسفند 1395
پیشنهاد دهید0eBooks25روز19ساعت