بازار کار و پروژه های iPad


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
درخواست طراحی اپلیکیشن IOS تحت GOOGLE MAP API
28 اردیبهشت 1396
221,250,000iPad , iPhone , Mobile Phone , برنامه نویسی موبایل , Google Maps API22روز2ساعت
طراحی اپلیکیشن ios برای پرستاشاپ
28 اردیبهشت 1396
225,000,000Prestashop , iPad , iPhone , برنامه نویسی موبایل22روز0ساعت
طراحی اپلیکیشن IOS
26 اردیبهشت 1396
315,666,667iPad , iPhone , Mobile Phone , برنامه نویسی موبایل20روز6ساعت
ایجاد اپ IOS
23 اردیبهشت 1396
933,333,333iPad , iPhone , Mobile Phone , برنامه نویسی موبایل , Apple Watch17روز7ساعت
برنامه نویسی iOS فروشگاه آنلاین که نسخه اندرویدش نوشته شده
06 اردیبهشت 1396
433,225,000iPad , iPhone , Mobile Phone , برنامه نویسی موبایل5ساعت0دقیقه