بازار کار و پروژه های iPad


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
ساخت برنامه اندروید و ios با موضوع دانلود موسیقی
31 فروردین 1396
894,375,000Android , iPad , iPhone , Mobile Phone , برنامه نویسی موبایل25روز13ساعت
اپليكيشن ios
30 فروردین 1396
625,083,333iPad , iPhone , iPhone , Mobile Phone , برنامه نویسی موبایل24روز9ساعت
اپليكيشن
28 فروردین 1396
1540,533,333Android , iPad , iPhone , Mobile Phone , برنامه نویسی موبایل22روز13ساعت
طراحی اپلیکیشن اندروید و ios
18 فروردین 1396
842,500,000iPad , iPad , iPhone , iPhone12روز1ساعت
تست نرم افزار
16 فروردین 1396
8525,000تست نرم افزار , Android , iPad , iPhone , Mobile Phone10روز3ساعت