فریلنسرهای بازرگانی، حسابداری ، منابع انسانی و حقوقی بیش از 6976 فریلنسر آماده کار برای شما هستند!

محدود شود براساس :
  • دسته‌بندی


  • کشورmasoudbidel

 masoudbidel ●

نمونه کار 0 | ایران | پروژه‌های انجام شده 0

saeed_em

 saeed_em ●

نمونه کار 0 | ایران | پروژه‌های انجام شده 0
peymanage

 peymanage ●

کارشناس ارشد کارآفرینی، مسلط به ترجمه ی متون مدیریت بازرگانی و کارآفرینی (انگلیسی به فارسی و برعکس)، نرم افزارهای SPSS و AMOS، تحلیل کمی و کیفی داده ها، روش تحقیق، نوشتن پرپوزال و مقالات

نمونه کار 0 | ایران - تهران | پروژه‌های انجام شده 0


michaeil

 michaeil ●

نمونه کار 0 | ایران | پروژه‌های انجام شده 0