فریلنسرهای تلفن همراه و رایانه بیش از 14377 فریلنسر آماده کار برای شما هستند!

محدود شود براساس :
  • دسته‌بندی


  • کشورwolka

 wolka ●

نمونه کار 0 | ایران | پروژه‌های انجام شده 0

vahidhasanzadeh

 vahidhasanzadeh ●

Top Specialties - Web Development : HTML 5 , CSS3 , JQuery , Ajax , Java Script , Bootstrap , SEO - Database : MySql ( Operation , Implementing and Design ) , phpMyAdmin - Programming : PHP , Eclipse , Borland C++ , Visual C# , VB 6 - Virtualization : VMware ESX 4 / 5 , VMWare vCenter , Citrix Xen , Hyper-V , OpenVZ , Xen kernel - Control Panels : cPanel , DirectAdmin , Parallels Plesk , Webmin - Network : CompTIA Network+ , MCITP , CCNA - Security : CompTIA Security+ - Firewalls : Juniper , CSF, APF - Proxy / VPN : Mikrotik , OpenVPN , Squid , Kerio - Load Balancers : F5 , Software LBs

نمونه کار 2 | ایران - تهران | پروژه‌های انجام شده 0