a1992b

برنزی a1992b
 ●

نام کاربری : a1992b
موقعیت : ایران
عضویت از :  12 خرداد 1395

برنامه نویسبه زبان های c++وc#و جاوا و کار با پایگاه داده SQL

گیاهان دارویی استان سیستان و بلوچستان

گیاهان دارویی استان سیستان و بلوچستان

اپلیکشن محاسبه سریع

اپلیکشن محاسبه سریع

tenesi

کار با ایشون تجربه خوبی بود

tenesi تير 1395

مبلغ پروژه : 1,000,000 ریال
مهارت های پروژه :
C Sharp ProgrammingAndroidMobile Phoneبرنامه نویسی موبایل
کیفیت :
ارتباط با کارفرما :
سرعت عمل :
حرفه ای :
تمایل به کار مجدد :
ایجاد پروژه برای این فریلنسر

گزارش فعالیت به عنوان فریلنسر

 30روز گذشته3 ماه گذشتهکلی
ارسال پیشنهاد2463123
تائید انجام پروژه235
انجام پروژه001