a_mogheimi

طلایی a_mogheimi
 ●

نام کاربری : a_mogheimi
موقعیت : ایران, بجنورد
عضویت از :  13 اردیبهشت 1392
hamid95

بسیار عالی ....

hamid95 تير 1396

مبلغ پروژه : 300,000 ریال
مهارت های پروژه :
MySQLPHPCSSبرنامه نویسی تحت وب
کیفیت :
ارتباط با کارفرما :
سرعت عمل :
حرفه ای :
تمایل به کار مجدد :
torpheh

واقعا آشنا شدن با مهندس مقیمی از بهترن اتفاقات سال جدید برای بنده بوده، جزء بهترین فریلنسرهایی هستن که تاکنون باهاشون کار کردم

torpheh خرداد 1396

مبلغ پروژه : 500,000 ریال
مهارت های پروژه :
HTMLHTML5PHPCSSبرنامه نویسی تحت وب
کیفیت :
ارتباط با کارفرما :
سرعت عمل :
حرفه ای :
تمایل به کار مجدد :
ehsan.parnian

هم فریلنسر حرفه ای هستند ، هم بهترین کارفرمایی که داشتم از همکاری با ایشان لذت بردم

ehsan.parnian خرداد 1396

مبلغ پروژه : 650,000 ریال
مهارت های پروژه :
طراحی آیکونفتوشاپUI
وضوح بیان :
ارتباط با فریلنسر :
سرعت پرداخت :
حرفه ای :
تمایل به کار مجدد :
ehsan.parnian

از همکاری با ایشون لذت بردم امیدوارم همکاری های بیشتری با ایشان داشته باشم

ehsan.parnian اردیبهشت 1396

مبلغ پروژه : 400,000 ریال
مهارت های پروژه :
طراحی تبلیغاتطراحی گرافیک
وضوح بیان :
ارتباط با فریلنسر :
سرعت پرداخت :
حرفه ای :
تمایل به کار مجدد :
ایجاد پروژه برای این فریلنسر

گزارش فعالیت به عنوان کارآفرین

 30روز گذشته3 ماه گذشتهکلی
ایجاد پروژه027
دریافت پیشنهاد0277
انتخاب پیمانکار025
انجام پروژه025

گزارش فعالیت به عنوان فریلنسر

 30روز گذشته3 ماه گذشتهکلی
ارسال پیشنهاد118274802
تائید انجام پروژه71767
انجام پروژه61665