abdehagh

abdehagh
 ●

نام کاربری : abdehagh
موقعیت : ایران, تهران
عضویت از :  24 شهریور 1395
 
eskh

بسیار دقیق و خوش برخورد, امیدوارم در پروژه های بعدی باهم همکاری داشته باشیم :)

eskh آبان 1395

مبلغ پروژه : 7,000,000 ریال
مهارت های پروژه :
HTMLPHPبرنامه نویسی تحت وب
وضوح بیان :
ارتباط با فریلنسر :
سرعت پرداخت :
حرفه ای :
تمایل به کار مجدد :
ایجاد پروژه برای این فریلنسر

گزارش فعالیت به عنوان کارآفرین

 30روز گذشته3 ماه گذشتهکلی
ایجاد پروژه001
دریافت پیشنهاد0021
انتخاب پیمانکار001
انجام پروژه001