alim110

alim110
 ●

نام کاربری : alim110
موقعیت : ایران, تهران
عضویت از :  12 خرداد 1394
delphiman68

نظرم در خصوص این کارآفرین مثبته. ایشون مواردی که مورد نیازشون بود رو خیلی دقیق ذکر می کردند و این موضوع در پیشبرد این پروژه خیلی عالی بود و از سردرگمی جلوگیری می کرد.

delphiman68 مرداد 1394

مبلغ پروژه : 1,190,000 ریال
مهارت های پروژه :
C ProgrammingC++ Programmingبرنامه نویسی تحت ویندوز
وضوح بیان :
ارتباط با فریلنسر :
سرعت پرداخت :
حرفه ای :
تمایل به کار مجدد :
ایجاد پروژه برای این فریلنسر

گزارش فعالیت به عنوان کارآفرین

 30روز گذشته3 ماه گذشتهکلی
ایجاد پروژه001
دریافت پیشنهاد004
انتخاب پیمانکار001
انجام پروژه001

گزارش فعالیت به عنوان فریلنسر

 30روز گذشته3 ماه گذشتهکلی
ارسال پیشنهاد008
تائید انجام پروژه000
انجام پروژه000