amirhossein1376

برنزی amirhossein1376
 ●

نام کاربری : amirhossein1376
موقعیت : ایران
عضویت از :  11 شهریور 1394
zomich

همکاری با ایشان باعث افتخار بنده بود زیرا در کمترین ز مان ممکن و بابهترین کیفیت پروژه را تحویل می دهند. برایشان آرزوی موفقیت دارم.

zomich مهر 1395

مبلغ پروژه : 1,300,000 ریال
مهارت های پروژه :
Mobile Phoneبرنامه نویسی موبایل
کیفیت :
ارتباط با کارفرما :
سرعت عمل :
حرفه ای :
تمایل به کار مجدد :
farazh

ارتباط با امیرحسین آسان و سریع بود. یه برنامه نویس جوون که حرفه ای رفتار میکنه، محدوده توانایی هاشو کامل میشناسه و صادقانه سعی میکنه که با بهترین کیفیت کار رو انجام بده. اولین تجربه همکاری ما با هم باعث شد که گزینه اول من برای پروژه های آتی باشه.

farazh شهریور 1395

مبلغ پروژه : 4,250,000 ریال
مهارت های پروژه :
AndroidAndroidMobile Phoneبرنامه نویسی موبایلبرنامه نویسی موبایل
کیفیت :
ارتباط با کارفرما :
سرعت عمل :
حرفه ای :
تمایل به کار مجدد :
davidh

سریع پرداخت رو انجام دادن. از همکاری با ایشون لذت بردم.

davidh شهریور 1394

مبلغ پروژه : 450,000 ریال
مهارت های پروژه :
AndroidMobile Phoneبرنامه نویسی موبایل
وضوح بیان :
ارتباط با فریلنسر :
سرعت پرداخت :
حرفه ای :
تمایل به کار مجدد :
ایجاد پروژه برای این فریلنسر

گزارش فعالیت به عنوان کارآفرین

 30روز گذشته3 ماه گذشتهکلی
ایجاد پروژه003
دریافت پیشنهاد0012
انتخاب پیمانکار001
انجام پروژه001

گزارش فعالیت به عنوان فریلنسر

 30روز گذشته3 ماه گذشتهکلی
ارسال پیشنهاد516121
تائید انجام پروژه0110
انجام پروژه017