amirhossein1376

برنزی amirhossein1376
 ●

نام کاربری : amirhossein1376
موقعیت : ایران
عضویت از :  11 شهریور 1394
omid-de

بسیار عالی و زودتر از زمان مقرر ارائه شد. به امید همکاری دوباره.

omid-de دى 1395

مبلغ پروژه : 10,000,000 ریال
مهارت های پروژه :
MySQLAndroidMobile Phoneبرنامه نویسی موبایل
کیفیت :
ارتباط با کارفرما :
سرعت عمل :
حرفه ای :
تمایل به کار مجدد :
zomich

همکاری با ایشان باعث افتخار بنده بود زیرا در کمترین ز مان ممکن و بابهترین کیفیت پروژه را تحویل می دهند. برایشان آرزوی موفقیت دارم.

zomich مهر 1395

مبلغ پروژه : 1,300,000 ریال
مهارت های پروژه :
Mobile Phoneبرنامه نویسی موبایل
کیفیت :
ارتباط با کارفرما :
سرعت عمل :
حرفه ای :
تمایل به کار مجدد :
davidh

سریع پرداخت رو انجام دادن. از همکاری با ایشون لذت بردم.

davidh شهریور 1394

مبلغ پروژه : 450,000 ریال
مهارت های پروژه :
AndroidMobile Phoneبرنامه نویسی موبایل
وضوح بیان :
ارتباط با فریلنسر :
سرعت پرداخت :
حرفه ای :
تمایل به کار مجدد :
ایجاد پروژه برای این فریلنسر

گزارش فعالیت به عنوان کارآفرین

 30روز گذشته3 ماه گذشتهکلی
ایجاد پروژه003
دریافت پیشنهاد0012
انتخاب پیمانکار001
انجام پروژه001

گزارش فعالیت به عنوان فریلنسر

 30روز گذشته3 ماه گذشتهکلی
ارسال پیشنهاد623139
تائید انجام پروژه0111
انجام پروژه018