amoozeshmehvar

برنزی amoozeshmehvar
 ●

نام کاربری : amoozeshmehvar
موقعیت : ایران
عضویت از :  15 فروردین 1394
snzboy

پروژه خوبی بود براشون آرزوی موفقیت دارم

snzboy اسفند 1394

مبلغ پروژه : 1,500,000 ریال
مهارت های پروژه :
فتوشاپ
وضوح بیان :
ارتباط با فریلنسر :
سرعت پرداخت :
حرفه ای :
تمایل به کار مجدد :
uhossein

بسیار خوش برخورد بودند.

uhossein آذر 1394

مبلغ پروژه : 300,000 ریال
مهارت های پروژه :
Mobile Phoneبرنامه نویسی موبایل
وضوح بیان :
ارتباط با فریلنسر :
سرعت پرداخت :
حرفه ای :
تمایل به کار مجدد :
ایجاد پروژه برای این فریلنسر

گزارش فعالیت به عنوان کارآفرین

 30روز گذشته3 ماه گذشتهکلی
ایجاد پروژه2231
دریافت پیشنهاد88147
انتخاب پیمانکار1112
انجام پروژه1111

گزارش فعالیت به عنوان فریلنسر

 30روز گذشته3 ماه گذشتهکلی
ارسال پیشنهاد227
تائید انجام پروژه111
انجام پروژه000