ariana912

ariana912
 ●

نام کاربری : ariana912
عضویت از :  26 مرداد 1393
 
tempedia

تجربه ای عالی و یک پروژه موفق در کنار کارفرما عزیز ، همکاری برای اتمام پروژه مثال زدنی بود . به امید همکاری مجدد

tempedia شهریور 1393

مبلغ پروژه : 7,350,000 ریال
مهارت های پروژه :
PHPوردپرسطراحی وب سایت
وضوح بیان :
ارتباط با فریلنسر :
سرعت پرداخت :
حرفه ای :
تمایل به کار مجدد :
ایجاد پروژه برای این فریلنسر

گزارش فعالیت به عنوان کارآفرین

 30روز گذشته3 ماه گذشتهکلی
ایجاد پروژه002
دریافت پیشنهاد0063
انتخاب پیمانکار001
انجام پروژه001