arjk2222

طلایی arjk2222
 ●

نام کاربری : arjk2222
موقعیت : ایران
عضویت از :  12 شهریور 1392
meysam.mohseni

درمورد بحث مالی ، تست نرم افزار ، تحویل، و هرچیزی که مرتبط بود به این کار بسیار حرفه ای و صبور بودند .

meysam.mohseni مهر 1395

مبلغ پروژه : 3,000,000 ریال
مهارت های پروژه :
ASP.Netبرنامه نویسی تحت وببرنامه نویسی تحت ویندوز
وضوح بیان :
ارتباط با فریلنسر :
سرعت پرداخت :
حرفه ای :
تمایل به کار مجدد :
ایجاد پروژه برای این فریلنسر

گزارش فعالیت به عنوان کارآفرین

 30روز گذشته3 ماه گذشتهکلی
ایجاد پروژه006
دریافت پیشنهاد0027
انتخاب پیمانکار002
انجام پروژه001