asn5023

asn5023
 ●

نام کاربری : asn5023
موقعیت : ایران, تهران
عضویت از :  22 اسفند 1393
 
sb454

کارفرمایی حرفه ای از همه نظر. به امید همکاری های آینده. برای ایشون آرزوی موفقیت می کنم.

sb454 آبان 1395

مبلغ پروژه : 350,000 ریال
مهارت های پروژه :
ترجمهترجمه فارسی به انگلیسی
وضوح بیان :
ارتباط با فریلنسر :
سرعت پرداخت :
حرفه ای :
تمایل به کار مجدد :
infinite

پروژه بسیار خوبی بود. از همکاری با ایشون بسیار لذت بردم. بسیار متشخص بودند و همواره در طول پروژه در دسترس بودند. به امید همکاری های آینده. برای ایشون آرزوی موفقیت می کنم.

infinite اردیبهشت 1395

مبلغ پروژه : 3,000,000 ریال
مهارت های پروژه :
طراحی آیکونIllustrationIllustratorفتوشاپ
وضوح بیان :
ارتباط با فریلنسر :
سرعت پرداخت :
حرفه ای :
تمایل به کار مجدد :
ایجاد پروژه برای این فریلنسر

گزارش فعالیت به عنوان کارآفرین

 30روز گذشته3 ماه گذشتهکلی
ایجاد پروژه008
دریافت پیشنهاد0065
انتخاب پیمانکار005
انجام پروژه005