aspjava

aspjava
 ●

نام کاربری : aspjava
موقعیت : ایران, بوشهر
عضویت از :  13 اردیبهشت 1394
mostafa.sabeghi

مزیت بزرگ ایشون رک و راست بودنشون هست و پای حرفی که میزنن هستند صبور هستند و دقیق

mostafa.sabeghi اردیبهشت 1394

مبلغ پروژه : 300,000 ریال
مهارت های پروژه :
HTMLjQueryبرنامه نویسی تحت وب
وضوح بیان :
ارتباط با فریلنسر :
سرعت پرداخت :
حرفه ای :
تمایل به کار مجدد :
ایجاد پروژه برای این فریلنسر

گزارش فعالیت به عنوان کارآفرین

 30روز گذشته3 ماه گذشتهکلی
ایجاد پروژه003
دریافت پیشنهاد0032
انتخاب پیمانکار001
انجام پروژه001